Wyszukaj
FMCG - Branża spożywcza

Większa skuteczność kontroli jakości
dla wzrostu konkurencyjności
Twojej firmy w branży spożywczej

 • Wyzwania branży spożywczej

  Branża spożywcza jest jednym z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Producenci żywności i napojów muszą na bieżąco reagować na potrzeby rynku i regulacji prawnych obowiązujących branżę.

  Główne wyzwania producentów branży spożywczej:

  – zapewnienie jakości i bezpieczeństwa –zarządzanie łańcuchem dostaw; dbałość o jakość i bezpieczeństwo produkcji; detekcja wadliwych produktów
  – zgodność z przepisami – aktualizacja składu, etykiet  i opakowań produktów, tak, aby nadążyć za zmieniającymi się regulacjami i zaleceniami
  – przewaga konkurencyjna – monitoring rynku, trendów i potrzeb klientów; szybkość wprowadzania nowych produktów i marek
  – optymalizacja produkcji – inspekcja, śledzenie i inteligentne zarządzanie danymi; automatyzacja produkcji; zarządzanie awariami

  Z jednej strony producenci z sektora spożywczego muszą rozwijać swoją ofertę w celu zaspokojenia oczekiwań konsumentów i wyprzedzenia konkurencji; z drugiej: dbać o jakość produktów, nadążając za mnogością wariantów produktów i opakowań.

  Zapewnienie jakości i zgodności produkcji z możliwością szybkiego dostosowywania i analizy trendów jest zatem jednym z kluczowych wyzwań stojących przed branżą spożywczą.

 • Systemy kontroli jakości oparte o sztuczną inteligencję, dostosowane do wymagań korporacyjnych. Sprawdź, jak systemy z serii Inspect 360+ wspierają produkcję branży spożywczej.

 • Przyszłość branży spożywczej z systemami wizyjnej kontroli jakości opartymi na sztucznej inteligencji
  - seria Inspect 360+ KSM Vision

  Systemy Inspect 360+ uwzględniają specyfikę i kompleksowość wyzwań producentów branży spożywczej:

  – bazując na głębokich sieciach neuronowych, Inspect 360+ pozwala na detekcję wad, których nie przewidziano w momencie implementacji systemu – przy zmienności i zróżnicowaniu produkcji kosmetycznej, to istotna zaleta.
  – systemy Inspect 360+ zapewniają szybkie reagowanie na potrzeby wymagań rynku i produkcji: możliwość szybkiego i łatwego dodawania nowych modeli wzorcowych i “uczenie” systemu na bieżąco.
  – kompaktowość i kompatybilność Inspect 360+ pozwala na integrację z liniami produkcyjnymi Klienta – małe wymiary umożliwiają montaż na nowych i istniejących liniach produkcyjnych.
  – integracja z systemami IT zakładu – dzięki oprogramowaniu opartemu na sieciach neuronowych systemy KSM Vision mogą być dostosowane do wymagań korporacyjnych, w zakresie systemów IT producenta: wymiany danych, zarządzaniem uprawnień użytkowników, raportowanie.

 • Systemy z serii Inspect 360+ - kompleksowa kontrola jakości na każdym etapie Twojego procesu produkcyjnego

  Systemy Inspect 360+ pokrywa potrzeby producentów żywności w zakresie kontroli jakości w całym procesie produkcji.

  Inspect 360+ to kompleksowe systemy wizyjne, trenowane pod nowe produkty z użyciem architektury sieci neuronowych oraz integracja ze strukturą IT zakładu. 

  Seria Inspect 360+ oferuje:

  – kontrola jakości opakowań (butelki szklane i plastikowe, słoiki, etc.), etykiet i zamknięć;
  – detekcja poziomu nalania;
  – kontrola jakości produktów w puszkach (z wykorzystaniem promieniowania RTG): wykrywanie ciał obcych (np. metale, szkło) oraz dużych deformacji opakowania po zamknięciu, typ badanego produktu: puszki aluminiowe (napoje, konserwy, produkty liofilizowane), saszetki, mięsa/ryby pakowane na tack
  – detekcja ciał obcych w produktach o złożonej geometrii i niejednorodnej absorpcji promieniowania RTG, takich jak dania „instant” (mieszanki suchych produktów), mieszanki warzywne, dania w słoikach oraz posiada cechy funkcjonalne umożliwiające automatyczne dostosowywanie do nowych lub znacząco zmienionych produktów na linii produkcyjnej.
  –  badania kontroli jakości zgrzewów w produktach takich jak: pouche, torebki strunowe, dania instant, etc.

Wizja maszynowa i sztuczna inteligencja
w produkcji spożywczej

Szybkie trenowanie systemu pod nowe produkcji, a tym samym wysoka elastyczność, oraz analityka danych z produkcji w czasie rzeczywistym to kluczowe elementy, które producenci żywności powinni uwzględnić w zautomatyzowanych systemach kontroli jakości z użyciem sztucznej inteligencji z serii Inspect 360+ produkcji KSM Vision.

Zalety wizji maszynowej opartej na sieciach neuronowych KSM Vision to m.in.:

 • Analiza danych: Sztuczna inteligencja może analizować ogromne ilości danych dotyczących produkcji żywności, takie jak dane sensorów, obrazy produktów czy dane laboratoryjne. Dzięki temu można wykrywać subtelne wzorce i anomalie w jakości produktów.
 • Wykrywanie wad: Zaawansowane algorytmy mogą identyfikować wady produktów, takie jak zanieczyszczenia, deformacje czy inne niepożądane cechy, co pozwala na ich odrzucenie jeszcze na etapie produkcji.
 • Prognozowanie jakości: Sztuczna inteligencja może prognozować jakość produktów na podstawie historycznych danych, czyniąc kontrolę jakości bardziej proaktywną i pozwalając na dostosowanie procesu produkcyjnego.
 • Optymalizacja procesu: Analiza danych może pomóc w identyfikacji punktów, w których produkcja może być zoptymalizowana w celu poprawy jakości produktów i redukcji odpadów.
 • Szybka reakcja na problemy: Dzięki ciągłej analizie danych, systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą szybko reagować na problemy jakościowe, co pozwala unikać rozprzestrzeniania się problemów na większą skalę i w bardziej zaawansowanych etapach produkcji (np. całych partii).
 • Wysoka elastyczność na zmiany: możliwość szybkiego i łatwego dodawania nowych modeli wzorcowych i “uczenie” systemu na bieżąco.

Wnioski z analizy danych dzięki sztucznej inteligencji pozwalają producentom żywności podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące jakości produktów, minimalizować ryzyko wadliwych partii i zwiększać efektywność kontroli jakości. Jest to kluczowy argument za inwestycją w zautomatyzowane systemy kontroli jakości oparte na AI.

Nasze rozwiązania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych mają wsparcie zaufanych partnerów: