Wyszukaj
FMCG - Producenci kosmetyków

W pełni zautomatyzowane
systemy kontroli jakości oparte o AI
w produkcji wysokonakładowej
branży kosmetycznej

 • Kontrola jakości w produkcji wysokonakładowej

  Dynamika branży kosmetycznej, siła konkurencji oraz rosnące wymagania i świadomość konsumentów to tylko początek wyzwań branży kosmetycznej.

  Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na skład i opakowanie kosmetyku (w tym jego jakość). Dodatkowo wpływ nowych trendów (moda na kosmetyki i składniki naturalne) czy rozwój niszy dermokosmetyków powodują, że producenci kosmetyków są zmuszeni stale poszukiwać innowacji i wprowadzać nowości rynkowe.

  Restrykcyjne wymagania prawne czy zmiany polityki opakowaniowej (biodegradowalne opakowania, recycling opakowań, ruchy typu “less waste”) wymuszają ciągłe zmiany w opakowaniach produktów.

  Taka dynamika zmian branży FMCG powoduje, że zautomatyzowane systemy kontroli jakości stosowane w tym sektorze, muszą zapewnić nie tylko nieprzerwaną produkcję, zminimalizowanie strat i przestojów, ale również skalowalność, elastyczność i szybkie przestawienie produkcji.

 • Przyszłość branży kosmetycznej z systemami wizyjnej kontroli jakości opartymi na sztucznej inteligencji
  - seria Inspect 360+ KSM Vision

  Systemy Inspect 360+ uwzględniają specyfikę i kompleksowość branży kosmetycznej:

  – bazując na głębokich sieciach neuronowych, Inspect 360+ pozwala na detekcję wad, których nie przewidziano w momencie implementacji systemu – przy zmienności i zróżnicowaniu produkcji kosmetycznej, to istotna zaleta.
  – systemy Inspect 360+ zapewniają szybkie reagowanie na potrzeby wymagań rynku i produkcji: możliwość szybkiego i łatwego dodawania nowych modeli wzorcowych i “uczenie” systemu na bieżąco.
  – kompaktowość i kompatybilność Inspect 360+ pozwala na integrację z liniami produkcyjnymi Klienta – małe wymiary umożliwiają montaż na nowych i istniejących liniach produkcyjnych.
  – integracja z systemami IT zakładu – dzięki oprogramowaniu opartemu na sieciach neuronowych systemy KSM Vision mogą być dostosowane do wymagań korporacyjnych, w zakresie systemów IT producenta: wymiany danych, zarządzaniem uprawnień użytkowników, raportowanie.

 • Systemy z serii Inspect 360+ - kompleksowa kontrola jakości na każdym etapie Twojego procesu produkcyjnego

  Inspect 360+ LI – umożliwia skuteczną detekcję wad etykiet produktów, zarównie papierowych jak i typu „sleeve”, na różnego typu opakowaniach. System jest w pełni zautomatyzowane, zintegrowany z IT zakładu. Inspect 360+ LI pozwala na kontrolę poprawności kodów EAN, UFI, BATCH, treści etykiet oraz raportowanie.

  Inspect 360+ CL odpowiada za inspekcję zamknięć (nakrętek, atomizerów i inne), zarówno w zakresie szczelności i jakości zamknięcia, jak i czytania nadruków na zamknięciach. System posiada opcję weryfikacji poziomu nalania cieczy.

  Efektywna, poprawnie przeprowadzona kontrola jakości to zminimalizowanie ryzyka wypuszczenia na rynek wadliwych partii towaru.
  Korzyści jakie się z tym wiążą to:

  – Wczesne wykrycie defektu produktu może skutkować zablokowaniem produkcji wadliwego towaru.
  – Zapobiegnięcie komplikacjom związanymi ze zwrotami, skargami klientów i ewentualnym narażeniem marki na utratę reputacji.
  – zachowanie ciągłości produktu, ochronę i bezpieczeństwo.

  Konfekcjonowanie kosmetyków to masowa, wysokonakładowa produkcja, gdzie kontrola manualna jest wysoce nieopłacalna i nieefektywna.

Zautomatyzowane systemy
kontroli jakości
w branży kosmetycznej
czyli wzrost opłacalności,
bezpieczeństwa
i konkurencyjności

Wizyjna kontrola jakości, szczególnie w branżach tak dynamicznych i wymagających jak kosmetyki, jest bardziej efektywna od inspekcji manualnej.

Konfekcjonowanie kosmetyków to masowa, wysokonakładowa produkcja, więc kontrola manualna jest wysoce nieopłacalna i po prostu nieefektywna, żeby nie powiedzieć niemożliwa. Produkcja wysokonakładowa, na szybkich liniach produkcyjnych wymaga nowoczesnych i zautomatyzowanych systemów kontroli jakości, aby zapewnić wydajną, nieprzerwaną produkcję i zminimalizować jej przestoje. 

Efektywna, poprawnie przeprowadzona kontrola jakości to zminimalizowanie ryzyka wypuszczenia na rynek wadliwych partii towaru.

Korzyści, jakie wiążą się z integracją optycznych systemów kontroli jakości w branży kosmetycznej, to:

 • Wczesne wykrycie defektu produktu może skutkować zablokowaniem produkcji wadliwego towaru.
 • Zapobiegnięcie komplikacjom związanymi ze zwrotami, skargami klientów i narażeniem marki na utratę reputacji. Umożliwi to również zachowanie ciągłości produktu, ochronę i bezpieczeństwo. Dokładna kontrola produktów może zapewnić, że każdy produkt osiągnie pożądany standard marki, aby zapewnić pełną satysfakcję klientów.
 • Ratio cena / wydajność – redukcja kosztów przy jednoczesnym wzroście wydajności produkcji oznacza szybki zwrot z inwetsycji w wizyjny system jakości (ROI)

Nasze rozwiązania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych mają wsparcie zaufanych partnerów: