Wyszukaj
Inspect 360+ CL

Unikatowa, kompaktowa
głowica z zestawem luster
pozwala na inspekcję 360°
zakrętek i kapsli
butelek i fiolek

 • Opis
 • Zalety
 • Identyfikowane defekty
 • Dane techniczne
 • Galeria
 • Broszura
 • Więcej o systemie
Innowacyjny układ optyczny Inspect 360+ CL to zaawansowana automatyka z oprogramowaniem wykorzystującym uczenie maszynowe do kontroli zamknięć na liniach produkcyjnych służących do napełniania i zamykania fiolek, butelek oraz innych, podobnych pojemników.

Wyróżnikiem systemu jest jego kompaktowa, smart budowa. Innowacyjna konstrukcja - głowica z tylko 1 kamerą oraz zestawem zwierciadeł umożliwiających jednoczesną obserwację 360° włącznie z powierzchniami bocznymi i dolnymi (patent KSM Vision PL No. 229618) - zapewnia intuicyjną i funkcjonalną konstrukcję systemu, co pozwala na łatwą i szybką integrację z istniejącymi liniami produkcyjnymi w nieinwazyjny sposób.

Dzięki zastosowaniu sieci neuronowych system może wyeliminować manualną inspekcję produktów, podwyższając skuteczność kontroli. Jest dostosowywany do wymagań korporacyjnych w zakresie systemów IT zakładu produkcyjnego: wymiany danych, zarządzania uprawnieniami użytkowników, raportowaniem.

Z wykorzystaniem architektury sieci neuronowych trenowanie systemu pod nowe formaty produktów trwa mniej niż 5 minut.

Inspect 360+ CL zapewnia obwodową inspekcję różnego typu nakrętek, kapsli i innych zamknięć opakowań na ciecze (butelkach, fiolkach, itp.). Umożliwia automatyczną detekcję wad zamknięcia, takich jak m.in.: deformacje, pomarszczenia , niedokręcenia, zagniecenia​​, pęknięcia, przebarwienia, przekrzywienia, rozróżnia kolory i inne. Dużym atutem systemu jest możliwość obrazowania dolnej powierzchni kapsla zakładanego na fiolki, które wykorzystywane są przy produkcji m.in. antybiotyków czy szczepionek (wysokomarżowe produkty) w fiolkach.

W opcji system umożliwia również analizę nadruków na zamknięciach, np. logo, datę ważności, BATCH #, QR kod oraz badanie poziomu nalania.

System spełnia wymagania zaawansowanych linii produkcyjnych o szybkim ruchu ciągłym (produkcja wysokonakładowa).

Systemy z serii Inspect 360+ CL to wizja maszynowa szyta na miarę branży kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej i szerzej FMCG.

Dowiedz się więcej o zautomatyzowana kontroli jakości per branża:
- systemy wizyjne dla branży kosmetycznej
- systemy wizyjne dla branży spożywczej
- systemy wizyjne dla branży farmaceutycznej

Sprawdź systemy wizyjne KSM Vision dla danej branży:
- wizja maszynowa KSM Vision dla branży kosmetycznej
- wizja maszynowa KSM Vision dla branży spożywczej
- wizja maszynowa KSM Vision dla branży farmaceutycznej
Zalety:
- 100% kontroli nad produkcją, dzięki czemu masz pewność, że tylko pozbawione błędów produkty najwyższej jakości schodzą z Twojej linii produkcyjnej
- natychmiastowy odrzut wadliwych produktów z linii produkcyjnej
- identyfikowalność wszystkich produktów - rozbudowane funkcje statystyczne umożliwiają dogłębny wgląd w wydajność Twoich linii
- scentralizowana jakościowa i ilościowa kontrola produktów
- możliwość instalacji na szybkich liniach produkcyjnych (wydajność do 40 000 opakowań na godzinę)
- przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający szybkie dodawanie produktów i tworzenie nowego zamówienia (w formie wizualnej)
- trenowanie systemu pod nowe produkty trwa mniej niż 5 minut
- bezdotykowa, nieinwazyjna, w pełni automatyczna kontrola
- integracja z systemami IT zakładu produkcyjnego w zakresie: wymiany danych, zarządzania uprawnieniami użytkowników, raportowania
- jednoczesna analiza powierzchni górnej, bocznej i dolnej
- zgodność z każdą linii produkcyjną
- niewielkie wymiary do integracji z nowymi i istniejącymi liniami produkcyjnymi

Opcje:
- system separacji (przenośnik klinowy)
- system separacji (odrzutnik wielosegmentowy)
- kontrola poziomu napełnienia cieczą/produktem
- układ separacji butelek i fiolek
- zdefiniowane wartości trendu i alarmy
- szczegółowe raportowanie
- automatyczne ustawienie głowicy (oś X, Y) do nowego zamówienia

Co zyskujesz?
- gwarancja bezpieczeństwa konsumentów
- rozwiązanie problemu niedoborów siły roboczej poprzez wprowadzenie zautomatyzowanej wizji maszynowej opartej o sztuczną inteligencję w miejsce manualnej inspekcji
- wzmocnienie reputacji i zaufania do marki — konsekwentne dostarczanie wysokiej jakości produktów
- uniknięcie problemów i kosztów w dalszym procesie (zwrot zgrzewki, całej partii, kontenera, itd.)
Inspect 360+ CL zapewnia pełną kontrolę nad jakością, bezpieczeństwem i treściami (opcja) zakrętek, korków i innych zamknięć opakowań na ciecze oraz opasek (plomba) i folii zabezpieczających,

System oferuje 100% inspekcję defektów w poniższych obszarach:
- obecność zamknięcia
- orientacja i pozycja zamknięcia
- uszkodzenia mechaniczne
- krzywizny, deformacje
- wycieki, zabrudzenia
- odchylenia pokrywy
- uszkodzona/zerwana plomba
- dokręcenie
- pionowe lub poziome pęknięcia
- integralność taśmy/folii zabezpieczającej
- niepoprawne zaciśnięcie fiolki
- błędnie zamocowany pierścień zabezpieczający

- (opcja) analiza i inspekcja kolorów i nadruków na zamknięciach (data ważności, kod SERII, nr QR, branding)
System instalowany jest na istniejącej linii produkcyjnej nad transporterem.

System obejmuje poniższe elementy:
- głowica pomiarowa z jedną kamerą cyfrową i zestawem zwierciadeł, przeznaczonym oświetleniem LED
- obudowa z panelem dotykowym (system sterowania umożliwiający obsługę maszyny przez panel dotykowy)
- dedykowany kontroler umożliwiający integrację z logiką sterowania linii produkcyjnej
- elementy montażowe do linii produkcyjnej
- czujnik poziomu nalania płynu (opcjonalnie)
- stacja odrzutu (opcjonalnie)
- układ separacji butelek i fiolek (opcjonalnie)
- automatyczny układ regulacji wysokości głowicy (opcjonalnie)

Charakterystyka:
- obserwacja górnej, dolnej i bocznej powierzchni opakowania za pomocą tylko jednej kamery w zakresie 360° (patent KSM Vision PL nr. 229618)
- możliwości klasyfikacji wadliwych opakowań
- możliwość instalacji na szybkich liniach produkcyjnych (wydajność do 40 000 opakowań na godzinę)
- możliwość połączenia z sygnałami sterującymi linii produkcyjnej.

Konfigurowalny interfejs i baza danych
Na podstawie specyfikacji produkcyjnej istnieje możliwość dostosowania interfejsu systemu, włącznie z konfiguracją automatycznego przesyłanie danych do systemu przez system wyższego rzędu (np. MES), z zachowaniem możliwości przesyłania dodatkowych danych przez operatora linii. Dane zebrane przez system mogą zostać automatycznie przesłane do układu wyższego rzędu.
Intuicyjna i funkcjonalna konstrukcja systemu pozwala na łatwą i szybką integrację z istniejącymi liniami produkcyjnymi w nieinwazyjny sposób. Innowacyjna konstrukcja (głowica z tylko 1 kamerą ora zestawem zwierciadeł umożliwiających jednoczesną obserwację 360° włącznie z powierzchniami bocznymi i dolnymi) jest kompaktowa, dlatego może być zainstalowana na każdej linii produkcyjnej.

Smart konstrukcja głowicy Inspect 360+ CL to patent KSM Vision (PL No. 229618).

Inspect 360+ CL w opcji udostępnia moduł kontroli poziomu nalania płynów poprzez inteligentną inspekcję wizyjną. System można łatwo dostosować do zmian wysokości produktu (niezwykle przydatna opcja przy produkcji butelek o różnej wysokości lub rodzaju). Do sprawnego funkcjonowania modułu, potrzebne jest jedynie ustawienie żądanych parametrów i dopuszczalnego marginesu błędu. Dzięki tym informacjom system jest w stanie wykryć poziom napełnienia i odrzucić niedopełnione lub przepełnione butelki.

Inspect 360+ CL:
- spełnia wymagania zaawansowanych linii produkcyjnych do produkcji opakowań o szybkim ruchu ciągłym
- jest zintegrowany z IT zakładu produkcyjnego - dzięki zastosowaniu sieci neuronowych system jest dostosowywany do wymagań korporacyjnych w zakresie systemów IT zakładu produkcyjnego: wymiany danych, zarządzania uprawnieniami użytkowników, raportowaniem
- może obsługiwać różne formaty produktów (trenowanie systemu), m.in. fiolki, butelki oraz inne, podobne pojemniki (przeformatowanie jest w pełni zautomatyzowane dzięki opcji automatycznej regulacji głowicy)
- posiada przyjazny interfejs użytkownika umożliwiający dodawanie nowych formatów oraz oferujący wizualizację wyników w formie graficznej

W systemie wykorzystano innowacyjną technologię, która umożliwia jednoczesną obserwację górnej i dolnej powierzchni zamknięcia butelki/fiolki, a także widok 360° powierzchni bocznej zamknięcia przy pomocy jednej kamery.

Kontrolowane obiekty mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy parą dedykowanych zwierciadeł, dzięki czemu system spełnia wymagania szybkich linii produkcyjnych, działających w trybie ciągłym.

Zaufali naszemu know-how

 • Naszym zdaniem, zastosowanie sieci neuronowych i funkcja klasyfikacji wykrywanych wad wyróżnia rozwiązanie KSM Vision na tle rozwiązań konkurencyjnych, a osiągana przez system skuteczność zapewnia kontrolę jakości na poziomie systemów wiodących producentów.
  MLEKOVITA, na Liście FORBES 100 największych polskich firm prywatnych (2022)
  mgr. inż. Dariusz Sapiński,
  Prezes Zarządu
 • W trakcie projektowania rozwiązania firma KSM Vision wykazała się dużą elastycznością w dostosowaniu systemu do oczekiwań Działu Produkcji BIOFARM. (...) Od czasu wdrożenia technologii wizyjnej BLISPECT na pierwszej linii produkcyjnej BIOFARM blisko dwa lata temu Dział Serwisu KSM Vision był i pozostaje dostępny dla Pracowników BIOFARM z dobrym czasem reakcji.
  BIOFARM Jarosław Pieczuro,
  Prezes Zarządu
 • Firma KSM Vision Sp. z o.o. opracowała system do kontroli jakości fiolek szklanych na tabletki. (...) Dużą zaletą systemu jest wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego, umożliwia to łatwą adjustację systemu.
  ADAMED Group Dariusz Stępień,
  Dyrektor ds. Infrastruktury i Mediów

Nasze rozwiązania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych mają wsparcie zaufanych partnerów: