Wyszukaj
2012
 • Założenie KSM Vision

  KSM Vision zostało założone w roku 2012, będąc w tamtym czasie grupą doktorantów i studentów Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki, Politechniki Warszawskiej. Celem, który wtedy nami kierował była nie tylko ambicja założenia własnej firmy (wtedy akademicki start-up), ale chęć wdrożenia w przemyśle nowoczesnych technologii opracowywanych na uczelni i sprawdzenia ich w praktyce.

  W początkowym okresie firma zajmowała się dostarczaniem specjalistycznych usług pomiaru kształtu, przemieszczeń i odkształceń, jak również dedykowanych systemów pomiarowych bazujących na metodach Cyfrowej Korelacji Obrazu, Oświetlenia Strukturalnego, skanowania laserowego czy Triangulacji Laserowej. Wśród naszych klientów w tym zakresie były takie firmy jak Tauron Wytwarzanie SA, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Grupa Azoty SA, Veolia Warszawa SA, czy Centrum Badań Kosmicznych PAN.

2017
 • 1-sze dofinansowanie od NCBIR

  KSM Vision otrzymało z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju grant na realizację prac B+R o charakterze badań przemysłowych i prac rozwojowych, zmierzających do opracowania i optymalizacji automatycznych, wizyjnych systemów kontroli jakości produktów rynku farmaceutycznego i spożywczego. Zakres planowanych prac obejmował: badania algorytmów analizy obrazów, klasyfikację defektów oraz uczenia maszynowego, badania rozwiązań konstrukcyjnych, jak również rozwój produktów w oparciu o wyniki tych badań.

 • Ukończenie programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum

  Ukończyliśmy program akceleracji realizowany w oparciu o know-how uniwersytetu technologicznego Massachusetts Institute of Technology. Przez 3 miesiące braliśmy udział w intensywnych sesjach warsztatowych oraz dopracowywaliśmy model biznesowy pod okiem polskich i zagranicznych mentorów.

2017
 • Uzyskanie patentu na optyczny system do kontroli jakości zamknięć opakowań na ciecze

  Nasze innowacyjne rozwiązania techniczne poprawiają jakość zbieranych danych i w konsekwencji zwiększają skuteczność kontroli jakości na linii produkcyjnej. Uzyskaliśmy ochronę patentową na konstrukcję głowicy Inspect360+. Nasze rozwiązanie pozwala na kontrolę zamknięć opakowań na ciecze w zakresie 360ᵒ z wykorzystaniem tylko jednej kamery. System jest przez to mniejszy, bardziej wydajny oraz zapewnia większą dokładność wykrywania wad

2018
 • 1-sza komercyjna instalacja na linii produkcyjnej!

  Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązania dla kontroli jakości na sześciu z liniach produkcyjnych Grupy MLEKOVITA (największej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodnie o ponad 90-letniej tradycji). Systemy zostały zaprojektowane w różnych konfiguracjach, w zależności od wymagań produkcyjnych danej linii. Każdy z nich został wyposażony w stacje odrzutu produktów wadliwych.

2019
 • Pozyskanie funduszu inwestycyjnego Aniołów Biznesu

  Pozyskaliśmy środki na dalszy rozwój od Aniołów Biznesu z Cobin Angels. Inwestycja pozwoli na budowę działu sprzedaży i stopniowe zwiększanie skali działalności m. in. poprzez poszerzanie portfolio produktów o nowe rozwiązania oraz działania marketingowe.

2020
 • 2-gi grant od NCBIR

  Otrzymaliśmy z NCBiR-u grant na realizację projektu innowacyjnych systemów optycznej kontroli jakości w procesach pakowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

 • Vigo Ventures inwestuje w innowacje KSM Vision!

  Vigo Ventures, wehikuł inwestycyjny notowanego na GPW Vigo System i firmy Warsaw Equity Group, zainwestował 9 milionów złotych w KSM Vision. Środki zostaną przeznaczone na obsługę nowych klientów w Polsce i za granicą oraz dalszy rozwój technologii i portfolio systemów.

2021
 • 20+- osobowy Zespół KSM Vision & kolejne implementacje komerycjne

  Liczba pracowników i klientów KSM Vision rośnie szybko.
  Kolejne integracje są wdrażane w zakładach Klientów.
  Niektórzy z naszych Klientów wracają po dodatkowe systemy.
  Wśród naszych klientów są m.in.
  – Mlekovita – drugi co do wielkości producent wyrobów mleczarskich w Polsce
  – jeden z wiodących producentów suplementów diety i leków w Polsce
  – Biofarm – jeden z największych polskich producentów farmaceutycznych.

2022
 • Nasi klienci wracają po więcej!

  Wybrani dotychczasowi Klienci wracają po kolejne systemy KSM Vision.
  Wśród naszych nowych Klientów są m.in.:
  – międzynarodowy konglomerat meblowy – instalacja systemu WoodSpect
  – największy producent i importer wyrobów alkoholowych ze 100% polskim kapitałem – zamawia Inspect 360+ CL
  – Sahara – znaczący producent napojów w butelkach PET – zamawia Inspect 360+ CL

2023
 • Tytuł Pioniera DeepTech

  Spośród tysięcy zgłoszeń, ponad 150 wiodących ekspertów Fundacji Hello Tomorrow dostrzegło prawdziwy potencjał w innowacjach KSM Vision, przyznając KSM Vision tytuł „DeepTech Pioneer”.

  Społeczność Hello Tomorrow jest zaangażowana w przyspieszanie głębokich innowacji technologicznych i łączenie kluczowych osób wprowadzających rozwiązania z laboratorium na rynek.

Nasze rozwiązania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych mają wsparcie zaufanych partnerów: