Wyszukaj

Systemy automatycznej kontroli jakości w przemyśle spożywczym

Autor artykułu KSM Vision Marketing

Kontrola jakości żywności to zestaw działań, które dbają o zapewnienie najwyższej możliwej jakości dostarczanych surowców, nadzorują przebieg produkcji oraz polegają na identyfikowaniu i eliminowaniu źródeł problemów. Dlaczego w branży spożywczej inwestycja w automatyczną kontrolę jakości jest szczególnie ważna?

Kontrola żywności

Jedną z najbardziej popularnych branż, w której specjalistyczna kontroli jakości odnajdzie swoje miejsce, jest branża spożywcza. Kontrola jakości żywności to zestaw działań, które dbają o zapewnienie najwyższej możliwej jakości dostarczanych surowców, nadzorują przebieg produkcji oraz polegają na identyfikowaniu i eliminowaniu źródeł problemów. Za kontrolę jakości w przemyśle spożywczym najczęściej odpowiadają pracownicy wykonujący testy, które mają ujawnić wady produktów. Warto jednak pamiętać, żeby kontrola przebiegała sprawnie, trzeba zatrudnić wielu specjalistów co jest działaniem zdecydowanie kosztownym. Ponadto ludzkie oko jest podatne  na błędy, dlatego warto postawić na nowoczesne rozwiązania, które, choć początkowo droższe, są opłacalne w dłuższym okresie, a jednocześnie obarczone mniejszym marginesem błędu.

Kontrola jakości, dlaczego jest tak ważna?

Firmy przemysłowe muszą na bieżąco i dynamicznie reagować na zmiany zachodzące na rynku, np. wzrost liczby konkurencyjnych firm, zwiększone zapotrzebowanie na konkretne towary i usługi, a przede wszystkim zwiększająca się świadomość i wymagania klientów. Łącznie to wszystko sprawia, że od firm oczekuje się, aby produkowały więcej, działały szybciej i lepiej. Aby móc zrealizować cele biznesowe oraz sprostać oczekiwaniom klientów, firmy muszą zminimalizować liczbę popełnianych błędów, a co za tym idzie ilość poniesionych kosztów. Jednym z rozwiązań są nowoczesne systemy kontroli jakości. Dlaczego precyzyjna kontrole jakości jest tak ważna dla producenta żywności i jakie przynosi korzyści?

10 powodów, dla których kontrola jakość to konieczność w branży spożywczej

Kontrola jakości jest niezbędna w branży spożywczej z kilku kluczowych powodów:

 1. Bezpieczeństwo konsumentów: Zapewnienie, że produkty spożywcze są bezpieczne do spożycia, jest najważniejszym celem kontroli jakości.
 2. Zachowanie jakości produktów: Kontrola jakości pomaga w utrzymaniu spójności i wysokiej jakości produktów, co przekłada się na zadowolenie konsumentów.
 3. Zgodność z przepisami: Branża spożywcza jest surowo regulowana, a kontrola jakości pomaga zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.
 4. Ochrona przed zanieczyszczeniami: Kontrola jakości pozwala na wykrywanie zanieczyszczeń, takich jak bakterie czy substancje chemiczne, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów.
 5. Minimalizacja ryzyka alergii: Przy odpowiedniej kontroli jakości można uniknąć przypadkowego dodania alergenów do produktów, co jest istotne dla osób z alergiami pokarmowymi.
 6. Zapobieganie wadom produktów: Kontrola jakości pomaga w wykrywaniu wad w produkcji, co minimalizuje liczbę wadliwych produktów trafiających na rynek.
 7. Utrzymanie terminów ważności: Dzięki kontroli jakości można monitorować terminy ważności produktów, co pomaga w uniknięciu sprzedaży przeterminowanych produktów.
 8. Zwiększenie efektywności produkcji: Kontrola jakości pozwala na identyfikację obszarów do usprawnienia w procesie produkcyjnym, co przekłada się na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności.
 9. Minimalizacja strat: Eliminacja wadliwych produktów i procesów produkcji zmniejsza straty surowców i koszty związane z ich utylizacją.
 10. Utrzymanie konkurencyjności: Wysoka jakość produktów i zgodność z przepisami są kluczowe dla zdobycia i utrzymania pozycji na rynku spożywczym.

Postaw na automatyzację - 10 przewag automatycznej kontroli jakości

Automatyzacja to stale rozwijający się trend wpływający na zmianę sposobów działań i produkcji we współczesnych fabrykach. Automatyzacja to przede wszystkim wykorzystywanie robotów i zaawansowanych systemów wizyjnych, tak aby firma mogła zwiększyć wydajność oraz precyzję podczas procesu produkcyjnego. Przykładem są wizyjne systemy kontroli jakości dla branży spożywczej.

Oto 10 powodów, dla których wizyjne systemy kontroli jakości przewyższają manualną kontrolę w branży spożywczej:

Wizyjne systemy kontroli jakości przeważają nad manualną kontrolą jakości w branży spożywczej z kilku kluczowych powodów:

 1. Wyższa precyzja: Wizyjne systemy są znacznie bardziej precyzyjne w wykrywaniu nawet najmniejszych wad i nieprawidłowości w produktach spożywczych.
 2. Skalowalność: Wizyjne systemy są w stanie przetwarzać ogromne ilości produktów na minutę, co jest niemożliwe do osiągnięcia manualnie. Możliwe jest również stosunkowe szybkie zwiększenie wydajności wybranych systemów automatycznej kontroli jakości poprzez integrację dodatkowych jednostek systemów na kolejnych liniach.
 3. Wykrywanie subtelnych różnic: Systemy te mogą rozpoznawać subtelne różnice w kształcie, kolorze i teksturze, które mogłyby umknąć ludzkiemu oku.
 4. Ciągła kontrola: Wizyjne systemy zapewniają ciągłą kontrolę jakości 24/7, co eliminuje potrzebę przerywania produkcji dla ręcznych inspekcji.
 5. Szybkość działania: Systemy te działają w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku wykrycia wad.
 6. Eliminacja ludzkiego błędu: Kontrola manualna jest podatna na błędy ludzkie, które można uniknąć dzięki wizyjnym systemom.
 7. Oszczędność kosztów: Choć inwestycja w wizyjne systemy może być początkowo kosztowna, długoterminowo przynoszą one oszczędności dzięki redukcji wadliwych produktów i reworku.
 8. Zgodność z regulacjami: Wizyjne systemy pomagają w utrzymaniu zgodności z restrykcyjnymi przepisami i normami branżowymi.
 9. Poprawa reputacji: Dzięki wyższej jakości produktów i unikaniu skandali związanymi z wadami produktów, firma może zyskać lepszą reputację.
 10. Skrócenie czasu przestoju: Dzięki natychmiastowej detekcji wad, wizyjne systemy mogą skrócić czas przestoju na linii produkcyjnej, co przekłada się na większą efektywność i wydajność produkcji.

 

Rozwiązania KSM Vision dla branży spożywczej - kontrola jakości opakowań

Przykładowym rozwiązaniem automatycznych systemów kontroli jakości są systemy optycznej kontroli dostępne w ofercie KSM Vision.

W KSM Vision zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów optycznych do automatycznej kontroli jakości w branży spożywczej obejmujących kontrolę jakości opakowań. Konstrukcja systemu pozwala na obserwację produktu w przekroju 360 stopni, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych kamer.

Kontrola jakości opakowań to kontrola jakości zgrzewów w produktach, kontrola pustych szklanych opakowań (butelek, słoików) przed dozowaniem tzn. wykrywanie uszkodzeń, pęknięć, rys czy ciał obcych mogących znaleźć się w produkcie. Kontrola jakości opakowań sprawdza się również przy produkcji puszek czy zamknięć opakowań na ciecze. System KSM wykrywa defekty takie jak: zabrudzenie, wgniecenie, brak kapsla czy wadliwe zawalcowanie. Wadliwe bądź uszkodzone produkty wykryte przez system zostają automatycznie odrzucane.

Każdy z wymienionych systemów może być obsługiwany poprzez aplikację do analizy danych, która pozwala na czytelny i zdalny oraz zdalny dostęp do wyników kontroli jakości, raportów, trendów oraz alarmów.

Kontrola jakości RTG

W pracy z żywnością ważne są opakowania, ale również sama ich zawartość. Kontrola jakości zawartości opakowań jest niebywale trudnym zadaniem. KSM Vision podjęło się jednak zbudowania i takiego rozwiązania, stosując promieniowanie rentgenowskie.

Kontrola jakości za pomocą X- Ray by KSm Vision pozwala na wykrycie niedozwolonych zanieczyszczeń bądź ciał obcych. Do ciał obcych można zaliczyć fragmenty szklane, metalowe, kamienie itp. Badanie przy pomocy promieniowania jest obowiązkowe podczas produkcji produktów spożywczych, ponieważ niepożądane elementy mogą prowadzić do narażenia klientów na utratę zdrowia lub życia. Dzięki wykorzystaniu tego systemu masz pewność, że w ręce konsumentów trafi produkt bezpieczny o najwyższej jakości.

KSM Vision - partner w branży wizyjnej kontroli jakości dla FMCG

Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie zautomatyzowanego systemu wspierającego kontrolę produkcji, zwróć uwagę na te, które mogą być spersonalizowane do potrzeb Twojego zakładu. Ważne, aby zostały one zintegrowane z urządzeniami i systemami już używanymi. Takiego zadania podejmuje się Zespół KSM Vision.

W KSM Vision jesteśmy zaufanym partnerem w branży kontroli jakości.

Kompleksowo integrujemy i automatyzujemy nasze rozwiązania oparte o uczenie maszynowe i kastomizowany hardware z nowymi i istniejącymi liniami produkcyjnymi, zapewniając skuteczne procesy kontroli i szybką adaptację.

Jako ponad 25-osobowy zespół inżynierów (software, hardware, data processing) z podejściem start-upowym pozostajemy elastyczni w adaptacji naszych systemów wizyjnej kontroli jakości do potrzeb klientów, co jest unikatowe na tle innych dostawców.

Łączymy innowacyjne układy optyczne z zaawansowaną automatyką, elektroniką oraz dedykowanym oprogramowaniem, bazującym na metodach sztucznej inteligencji i sieciach neuronowych. Dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego w naszych rozwiązaniach całkowicie eliminujemy manualną inspekcję produktów, nawet w etapach procesu produkcyjnego, w którym była ona dotąd niedostępna. To jedna z kilku przewag KSM Vision nad konkurencją.

Nasze rozwiązanie, cieszące się zaufaniem europejskiego EIT Food i EIT Manufacturing i wspierane przez Intel oneAPI for Startups, jest zbudowane na fundamencie niezawodności.

Jesteśmy zgodni z normą ISO9001, dzięki czemu nasze standardy spełniają globalne standardy jakości i zaufania.

Nasze rozwiązania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych mają wsparcie zaufanych partnerów: