Wyszukaj

Wizyjne systemy kontroli jakości od KSM Vision

Autor artykułu Krzysztof Malowany

System wizyjny to rozwiązanie zaprojektowane na potrzeby przetwarzania obrazów w informację, który oparty jest na widzeniu maszynowym. Odpowiednio skalibrowany i dostosowany do rodzaju i cech produktów, które ma kontrolować, skanuje je, wychwytuje odstępstwa od zaprogramowanego wcześniej idealnego wzorca, a następnie automatycznie usuwa z linii produkcyjnej. Na czym polega i dlaczego działa skutecznie.

Systemy wizyjne w kontroli jakości – dla kogo

System wizyjny to rozwiązanie zaprojektowane na potrzeby przetwarzania obrazów w informację, który oparty jest na widzeniu maszynowym. Składa się z systemu kamer działających w perspektywie 360 stopni. System maszynowy rejestruje obraz, a komputer i oprogramowanie odpowiednio go interpretują. Odpowiednio skalibrowany i dostosowany do rodzaju i cech produktów, które ma kontrolować, skanuje je, wychwytuje odstępstwa od zaprogramowanego wcześniej idealnego wzorca, a następnie automatycznie usuwa z linii produkcyjnej.

Spektrum zastosowania systemów wizyjnych jest bardzo szerokie, ponieważ obejmuje wiele gałęzi przemysłu. Systemy te z powodzeniem mogą być montowane na liniach produkcyjnych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym czy budowalnym. Przykładami są tutaj: kontrola jakości żywności, kontrola jakości kosmetyków, kontrola jakości opakowań czy nawet tak szczegółowe działania jak kontrola jakości wad czołowych desek.

Przemysłowe systemy wizyjne są sprzętem dedykowanym dla przedsiębiorstw, które szukają rozwiązań pozwalających na zwiększenie wydajności linii produkcyjnych oraz poprawę kontroli jakości. Urządzenia te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność oraz weryfikacja wielu zmiennych.

Zalety systemów wizyjnych kontroli jakości

Zastosowanie wizyjnych systemów podczas kontroli jakości na liniach produkcyjnych niesie za sobą szereg korzyści i zalet. Przede wszystkim jest wsparciem dla operatora podczas kontroli, ba niekiedy przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii może go zastąpić. Dzieje się tak ze względu na automatyzację i robotyzację systemów i tym samym wyeliminowanie czynnika ludzkiego podczas przeprowadzanych kontroli. System składa się z zaawansowanego komputera z bazami danych, dzięki któremu możliwe jest zbieranie i generowanie raportów z postępów prac oraz automatyczne zgłaszanie usterek do kierowników produkcji.

Przemysłowe systemy wizyjne opierają się na systemie kamer działających w perspektywie 360 stopni, dzięki nim istnieje możliwość zapisu zdjęć produktów bez wad i przeprowadzanie kontroli kolejnych partii na podstawie idealnego wzorca. Dodatkowym atutem jest prowadzenie błyskawicznych pomiarów i wykrywania uszkodzeń.

Wizyjne systemy kontroli jakości mają bardzo różne zastosowanie. Zasada działania na przykładzie analizy kontroli wizyjnej nakrętek systemu KSM Vision została przedstawiona na zdjęciu poniżej. 

Korzyści z wdrożenia wizyjnych systemów kontroli jakości od KSM Vision

Systemy wizyjne kontroli jakości od zespołu KSM Vision to przede wszystkim łatwy i intuicyjny interfejs, który pozwala na dużą elastyczność ustawienia parametrów kontroli jakości. Kontrolować można w błyskawiczny sposób pod względem kształtu, koloru, wymiarów oraz szereg innych parametrów obiektów. Z pewnością przydatna okaże się modułowość systemu, który pozwala na konfigurację i rozbudowę wedle indywidualnych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich linii produkcyjnych.

Wizyjne kontrole jakości od KSM Vision to przede wszystkim szybkość pomiarów przy jednoczesnej precyzji poprzez eliminację błędów ludzkich. Praca rąk zamieniona jest bowiem na automatyzację procesów w wyniku czego następuje ograniczenie kosztów oraz oszczędność czasu dotycząca nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli jakości. Nie mniej istotna pozostaje możliwość wykonywania pomiarów bez konieczności zatrzymywania linii produkcyjnej przy wykryciu uszkodzeń produktu oraz automatyczne usunięcie go bez ingerencji osób trzecich. Systemy kontroli jakości od KSM Vision to również komfort użytkowania i serwisowania.

Poznaj nasz zespół Vision

W KSM Vision jesteśmy zaufanym partnerem w branży kontroli jakości.

Obsługując różnorodne sektory – w tym przemysł drzewny, farmaceutyczny, kosmetyczny i spożywczy – zapewniamy niezawodność i precyzję, których potrzebujesz.

Kompleksowo integrujemy i automatyzujemy nasze rozwiązania oparte o uczenie maszynowe i kastomizowany hardware z istniejącymi liniami produkcyjnymi, zapewniając skuteczne procesy kontroli i szybką adaptację.

Nasze rozwiązanie, cieszące się zaufaniem europejskiego EIT Manufacturing i wspierane przez Intel oneAPI for Startups, jest zbudowane na fundamencie niezawodności.

Jesteśmy zgodni z normą ISO9001, dzięki czemu nasze standardy spełniają globalne standardy jakości i zaufania.

Nasze rozwiązania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych mają wsparcie zaufanych partnerów: