Wyszukaj

Rusza projekt R&D konsorcjum Campden BRI Hungary, Maspex i KSM Vision

Autor artykułu KSM Vision Marketing

Konsorcjum Campden BRI Hungary, Maspex i KSM Vision – wspierane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej – startuje z realizacją projektu R&D z obszaru automatyzacji i cyfryzacji badania jakości etykiet dla branży spożywczej. Inicjatywa przyczyni się do zielonej transformacji branży spożywczej poprzez wsparcie polityki zero waste oraz optymalizację wykorzystania zasobów.

Cel? 100% zautomatyzowane procesy badania jakości etykiet dla zielonej transformacji przemysłu spożywczego

Realizowany projekt R&D obejmuje proces automatyzacji i cyfryzacji badania jakości etykiet, który ma na celu minimalizację odpadów produkcyjnych​ spowodowanych błędami na etykietach produktów branży spożywczej. Obecne rozwiązania na rynku wymagają manualnej obsługi, zwłaszcza w zakresie kalibracji i parametryzacji dla nowych formatów i produktów. Tworzony w ramach projektu, innowacyjny system badania jakości etykiet dla branży spożywczej zapewni 100% zautomatyzowaną kontrolę produktu na liniach produkcyjnych dla dwóch kategorii produktów – słoików i opakowań typu „pouche” – przy jednoczesnym uproszczeniu procedury kontroli jakości​.  

Nieprzypadkowe konsorcjum pod sztandarem EIT Food

Projekt jest realizowany przez konsorcjum zbudowane z firmy opracowującej i komercjalizującej system kontroli jakości (KSM Vision), największego producenta żywności w Polsce i odbiorcy systemu z branży spożywczej (Maspex) oraz niezależnego instytutu non-profit R+D+I zaspokajającego potrzeby przemysłu spożywczego, rolnictwa i branż pokrewnych (Campden BRI Hungary). Nad całością pieczę objęła wiodąca europejska organizacja działająca na rzecz innowacji w branży spożywczej (EIT Food), wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – organ Unii Europejskiej – oraz współfinansowa przez Unię Europejską.

Innowacyjność rozwiązania a wyzwania technologiczne czekające na realizatorów projektu R&D

Innowacyjność systemu tworzonego w ramach projektu ma na celu w pełni zautomatyzowaną konfigurację ROI oraz parametrów funkcji przetwarzania danych.​ Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga pokonania kilku wyzwań technologicznych, takich jak m.in.: opracowanie scentralizowanego systemu zarządzania systemami kontroli jakości w fabryce, opracowanie procedur automatycznej kalibracji i parametryzacji systemów dla nowych formatów i produktów, standaryzacja bazy danych, algorytmów i modeli przetwarzania danych dla różnych grup produktów. 

System będzie korzystał z algorytmów auto-kalibracji i parametryzacji dla kontroli jakości.​ Wykorzystanie funkcji przetwarzania obrazu i dopasowywania szablonów pozwoli na analizę reprezentacji 2D etykiety oraz kształtu kontrolowanego produktu spożywczego.  System umożliwi wprowadzanie nowych formatów i etykiet, ustawianie odpowiednich ROI (np. kod partii, EAN) oraz automatyczne przekształcanie ustawień na fizyczne produkty 3D. 

System żywnościowy o zerowej wartości netto

Testy FAT przeprowadzane na liniach produkcyjnych Maspex obejmą 50 produktów. Opracowana technologia cyfrowa przełoży się na wzrost przejrzystości, identyfikowalności i uczciwości w przemyśle żywnościowym. Zapobiegając błędom w opakowaniach żywności, projekt przyczyni się do odporności systemu, redukcji kosztownych wycofań i utrzymania zaufania konsumentów. Odpowiada też na potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywności i zgodności z przepisami poprzez zautomatyzowane i ustandaryzowane procesy kontroli jakości, wywierając znaczący wpływ na zrównoważony rozwój

Projekt wpisuje się w misję organizacji EIT Food stworzenia systemu żywnościowego o zerowej wartości netto poprzez automatyzację procesów kontroli jakości, redukcję odpadów i optymalizację wykorzystania zasobów. 

Więcej o realizatorach projektu R&D

Od strony komunikacyjnej i promocyjnej projektem opiekuje się Campden BRI Hungary. Ten niezależny instytut R+D+I jest jednym z najważniejszych dostawców usług dla firm spożywczych w Europie Wschodniej i Środkowej. Celem jest dostarczanie szybkiej, unikalnej, praktycznej i konkurencyjnej wiedzy w obszarach t.j.: poprawa wydajności i redukcja kosztów, optymalizacja technologii żywności, zaawansowane rozwiązania informatyczne i produkcyjne, rozwój technologii i produktów, badania sensoryczne i konsumenckie, bezpieczeństwo żywności, prawo żywnościowe, zarządzanie łańcuchem dostaw i pomoc, szkolenia, badania i rozwój oraz konsultacje / doradztwo.

Maspex – największa prywatna firma w branży spożywczej w Polsce oraz jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej – zadba o udostępnienie infrastruktury potrzebnej do przeprowadzenia testów oraz dopilnuje wszechstronności użytkowej tworzonego rozwiązania. 

Deeptech KSM Vision, który od lat przenosi rozwiązania R&D do świata biznesu, rozwijając najnowocześniejsze systemy wizyjne do kontroli jakości, opracuje i wdroży rozwiązanie zautomatyzowanej kontroli jakości, opierając architekturę systemu na głębokich sieciach neuronowych. 

Nasze rozwiązania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych mają wsparcie zaufanych partnerów: