Wyszukaj

Smart kamery czy systemy wizyjne oparte na głebokich sieciach neuronowych? Sprawdź różnice w aplikacjach kontroli jakości

Autor artykułu Krzysztof Malowany

W nowoczesnych zakładach produkcyjnych zapewnienie jakości produktów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zadowolenia klientów i wydajności operacyjnej. 'Smart kamerki’ i systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji stały się niezbędnymi narzędziami do kontroli jakości, oferując zaawansowane możliwości inspekcji, wykrywania oraz analizy wad produktowych. Inteligentne kamerki oraz systemy wizyjne wykorzystujące głębokie sieci neuronowe (deep learning AI) są często uważane za tożsame. Różnią się jednak w zakresie przetwarzania danych, co przekłada się na ich odmienne zastosowanie.

Smart kamerki w kontroli jakości

Inteligentne kamery zaprojektowane do kontroli jakości odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych środowiskach przemysłowych, skutecznie kontrolując produkty. Kamerki działają poprzez przechwytywanie obrazów elementów przechodzących przez linię produkcyjną, wykorzystując moduły przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki predefiniowanym algorytmom smart kamery mogą wykrywać różne wady, nieprawidłowości lub odchylenia od pożądanych specyfikacji. Istnieje wiele rodzajów inteligentnych kamer dostosowanych do konkretnych potrzeb kontroli, w tym warianty 2D i 3D. Smart kamery 2D koncentrują się na kontroli powierzchni, wersje 3D – zapewniają dodatkowe informacje o głębokości w celu dokładnej analizy wymiarowej.

Zintegrowane ze sterownikami PLC lub sieciami przemysłowymi, inteligentne kamery płynnie integrują się ze zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi. Integracja ta ułatwia szybką komunikację i umożliwia natychmiastowe działania naprawcze w odpowiedzi na wykryte wady. Kontrola za pomocą inteligentnych kamer w czasie rzeczywistym zwiększa wydajność produkcji, minimalizując przestoje i zmniejszając prawdopodobieństwo, że na rynek trafią wadliwe produkty.

Wśród popularnych marek oferujących inteligentne systemy kamer do kontroli jakości są m.in.: Cognex Corporation, Keyence Corporation, Teledyne DALSA, Omron Corporation i Sick AG.

"Smart kamerka ma wszystko." Niekoniecznie.

Choć inteligentne kamerki od lat z powodzeniem dostarczają rozwiązania do kontroli jakości, zdecydowanie nie „potrafią wszystkiego”. Rzeczywiście stały się niezbędnymi narzędziami do kontroli jakości, oferując zaawansowane możliwości inspekcji, wykrywania i analizy wad produkowanych towarów – są naprawdę smart! – istnieje jednak zasadnicza różnica między nimi a bardziej zaawansowanymi systemami wizyjnymi opartymi na głębokich sieciach neuronowych.

Główna różnica między inteligentnymi kamerami a systemami wizyjnymi opartymi na głębokich sieciach neuronowych (deep learning AI) polega na sposobie analizy obrazu i „podejmowania decyzji”. Inteligentne kamery opierają się przede wszystkim na predefiniowanych algorytmach i logice opartej na regułach w celu przetwarzania obrazów i identyfikowania wad, zapewniając deterministyczne podejście do kontroli. Z kolei systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują techniki sztucznej inteligencji (AI), w szczególności algorytmy uczenia maszynowego, do analizy danych wizualnych i podejmowania decyzji w oparciu o wyuczone wzorce i cechy.

Systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji mają możliwość uczenia się na podstawie oznaczonych zestawów danych, co pozwala im dostosowywać się i ulepszać w czasie poprzez ciągłe trenowanie i ekspozycję na nowe dane. Ta zdolność adaptacyjnego uczenia się umożliwia systemom opartym na sztucznej inteligencji wykonywanie złożonych zadań inspekcji z większą elastycznością i dokładnością w porównaniu do inteligentnych kamer opartych na regułach. Dodatkowo, systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji oferują możliwość bardziej zaawansowanego wykrywania i klasyfikacji wad, ponieważ mogą rozpoznawać subtelne różnice i anomalie w danych wizualnych, które mogą nie być łatwo wychwytywane przez predefiniowane algorytmy.

KSM Vision jest jednym z nielicznych producentów zautomatyzowanych systemów wizyjnych, którzy w portfolio produktowym oferują systemy kontroli jakości oparte na architekturze neuronowej (deep learning AI).

Głębokie sieci neuronowe w kontroli jakości

Głębokie uczenie, podzbiór uczenia maszynowego, koncentruje się na wykorzystaniu sieci neuronowych z wieloma warstwami do uczenia się na podstawie danych. W przeciwieństwie do tradycyjnych algorytmów uczenia maszynowego, modele głębokiego uczenia automatycznie wyodrębniają cechy z surowych danych, zmniejszając potrzebę ręcznej inżynierii cech.

Architektury głębokiego uczenia, takie jak konwolucyjne sieci neuronowe (CNN) i rekurencyjne sieci neuronowe (RNN), wyróżniają się w zadaniach takich jak rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka i sekwencyjna analiza danych. Podczas gdy głębokie uczenie sprawdza się w przypadku zadań wymagających wysokiego poziomu abstrakcji i złożonych wzorców, tradycyjne techniki uczenia maszynowego opierają się bardziej na inżynierii cech i są często wykorzystywane do ustrukturyzowanych danych z wyraźnymi cechami.

Modele głębokiego uczenia zazwyczaj wymagają dużych ilości oznaczonych danych i zasobów obliczeniowych do trenowania systemu. Zdolność do uczenia się skomplikowanych wzorców sprawia, że ich popularność rośnie w ostatnich latach.

W obszarze kontroli jakości ta sama zdolność pozwala na zaawansowaną analitykę, adaptacyjne uczenie się i zdolności predykcyjne, zwiększając wydajność i stanowiąc odpowiedź na stale zmieniające się oczekiwania konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju, nowych formatów i specyfikacji produktów, trendów.

Inteligentne kamery czy systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji (deep learning AI) - co wybrać?

Odpowiedź na takie pytanie zazwyczaj brzmi „to zależy od potrzeb”. Jednak w tym przypadku odpowiedź powinna brzmieć raczej – „to zależy od zakładanego horyzontu inwestycyjnego, przewidywanego wzrostu i Twojego poziomu skłonności do ryzyka”.

Inteligentne kamery zapewniają prostotę i działanie w czasie rzeczywistym dla podstawowych zadań inspekcyjnych. Co więcej, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (deep learning AI) i technik uczenia maszynowego, systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji oferują:

 • zwiększoną zdolność adaptacji,
 • większą elastyczność,
 • potencjał zaawansowanych dostosowań i aplikacji,
 • wysoką skalowalność.

 

Dlaczego jest to ważne w kontekście przewidywanego horyzontu inwestycyjnego, rozwoju biznesu czy skłonności do ryzyka? Ponieważ w dobie zmiany w kierunku zwiększania wydajności produkcji przy jednoczesnym uwzględnianiu wpływu kwestii ekologicznych na wymagania produkcji i zmieniających się trendów i wymagań konsumentów, nowoczesny zakład produkcji wysokonakładowej nie powinien ignorować żadnego z wyżej wymienionych czynników.

Kierownik kontroli jakości lub kierownik produkcji z ograniczoną skłonnością do ryzyka powinien uwzględnić stale zmieniające się środowisko produkcyjne i trendy rynkowe przy wyborze zautomatyzowanego rozwiązania wizyjnego dla swojego zakładu. Prawdopodobnie znajdzie on większe poczucie… bezpieczeństwa – oraz realne korzyści – w zautomatyzowanym systemie wizyjnym opartym na głębokich sieciach neuronowych zapewniającym skalowalność i elastyczność na lata.

Nie zawsze wykorzystanie głębokich sieci neuronowych jest koniecznie w systemach kontroli jakości, np. niektóre systemy oparte na OCR nie  wymagają tak zaawansowanych technologicznie rozwiązań software, aby dostarczać najwyższą jakość. Jednak w aplikacjach, w których potencjalne wady mogą być bardzo zróżnicowane  i precyzyjne (np. wady w naturalnym drewnie w przemyśle meblarskim lub pigułki w produkcji farmaceutycznej) lub w których wymagania dotyczące kontroli jakości często ulegają zmianie, głębokie uczenie AI oferuje długoterminowe korzyści.

Wybierając zautomatyzowane rozwiązanie wizyjne, warto również wziąć pod uwagę potrzeby zakładu w zakresie systemów IT. Jeśli szukasz rozwiązania, które umożliwi integrację z systemem IT zakładu w zakresie wymiany danych, raportowania lub uprawnień użytkowników, głębokie uczenie maszynowe zapewni większą elastyczność.

Trendy w produkcji a wybór zautomatyzowanego systemu wizyjnego

Obecne trendy w produkcji obejmują m.in:

 • Redukcja odpadów  (wycofywanie produktów z rynku, marnotrawstwo materiałów itp.) dzięki kompleksowej inspekcji produktów (mogą to robić zarówno inteligentne kamery, jak i systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji),
 • Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja na każdym etapie procesu produkcyjnego w celu zminimalizowania lub nawet wyeliminowania pracy manualnej (smart kamery mogą w pewnym stopniu zaspokoić tę potrzebę, systemy wizyjne wykorzystujące głębokie uczenie AI mają znacznie tu większy potencjał),
 • Producenci korporacyjni kładący duży nacisk na skalowalność i wydajność oprogramowania (tylko systemy wizyjne z uczeniem maszynowym mogą to zaoferować),
 • Pełna identyfikowalność i śledzenie wad w procesie produkcyjnym (tylko uczenie maszynowe może to zaoferować),
 • Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, które oferują większą elastyczność i zdolność adaptacji pod względem stale zmieniających się wymagań produkcyjnych – zmienione etykiety, nowe formaty opakowań, polityka „zero odpadów” itp.(tylko uczenie maszynowe może to zaoferować),

 

Wybór systemów wizyjnych opartych na sztucznej inteligencji może umożliwić producentom wykorzystanie zaawansowanej analityki, adaptacyjnego uczenia się i możliwości predykcyjnych, aby nie tylko zwiększyć wydajność produkcji, ale także sprostać zmieniającym się wymaganiom konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości produktów.

Za i przeciw obu rozwiązań

Kluczowe różnice obu systemów zostały opisane poniżej.

 • Zautomatyzowane systemy wizyjne oparte na inteligentnych kamerach:
  • Predefiniowane algorytmy: Systemy inteligentnych kamer zazwyczaj wykorzystują predefiniowane algorytmy i logikę opartą na regułach do wykonywania podstawowych zadań przetwarzania i analizy obrazu. Algorytmy te są zaprojektowane do wykonywania określonych procedur inspekcji, takich jak wykrywanie krawędzi, analiza blobów i dopasowywanie szablonów, bez potrzeby rozbudowanego programowania lub dostosowywania.
  • Oprogramowanie: Inteligentne kamery są wyposażone we wbudowane oprogramowanie, które kontroluje funkcje pozyskiwania, przetwarzania i komunikacji obrazu w samej kamerze. Oprogramowanie jest zoptymalizowane do pracy w czasie rzeczywistym i często zawiera graficzny interfejs użytkownika (GUI) do konfigurowania parametrów inspekcji i przeglądania wyników.
  • Ograniczona elastyczność: Oprogramowanie inteligentnych kamer oferuje prostotę i łatwość obsługi, ale może mieć ograniczoną elastyczność w zakresie obsługi złożonych scenariuszy inspekcji lub dostosowywania się do zmieniających się wymagań. Użytkownicy są zazwyczaj ograniczeni do predefiniowanych algorytmów i funkcji dostarczonych przez producenta kamery.
 • Głębokie uczenie oparte na sztucznej inteligencji zautomatyzowanych (deep learning AI) systemów wizyjnych:
  • Możliwości szkolenia i uczenia się: Systemy wizyjne oparte na uczeniu maszynowym wykorzystują zaawansowane algorytmy oprogramowania, w szczególności techniki głębokiego uczenia, do analizowania i uczenia się na podstawie dużych zbiorów danych oznaczonych obrazów. Systemy te mogą być szkolone w zakresie rozpoznawania wzorców, cech i anomalii w danych wizualnych, umożliwiając bardziej wyrafinowane i adaptacyjne możliwości inspekcji.
  • Konfigurowalne modele: W przeciwieństwie do inteligentnych systemów kamer, systemy wizyjne oparte na uczeniu maszynowym oferują większą elastyczność i opcje dostosowywania. Użytkownicy mogą trenować i dostosowywać modele uczenia maszynowego do konkretnych zadań inspekcyjnych, dostosowując parametry, architekturę i dane szkoleniowe w celu poprawy dokładności i wydajności.
  • Integracja z platformami programistycznymi: Systemy wizyjne oparte na uczeniu maszynowym często integrują się z popularnymi frameworkami i bibliotekami do głębokiego uczenia, takimi jak TensorFlow, PyTorch lub OpenCV. Pozwala to użytkownikom na wykorzystanie szerokiej gamy narzędzi, algorytmów i zasobów do tworzenia, szkolenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego dostosowanych do ich wymagań w zakresie kontroli jakości.
  • Ciągłe doskonalenie: Systemy wizyjne oparte na uczeniu maszynowym mają zdolność do ciągłego uczenia się i doskonalenia w miarę upływu czasu i ilości przetworzonych danych. Ta zdolność adaptacyjnego uczenia się umożliwia systemowi dostosowanie się do zmian w projektach produktów, procesach produkcyjnych lub kryteriach kontroli, prowadząc do zwiększenia dokładności i wydajności.

Bez względu na wybór, każde z tych rozwiązań, o ile jest dostarczane przez wiarygodnego i renomowanego dostawcę, będzie solidne i niezawodne, oferując najwyższą dokładność wykrywania wad. Pod względem cenowym rozwiązania są porównywalne, a czynnikiem, który w największym stopniu determinuje poziom cen jest rozpoznawalność marki.

Więcej o: smart systemy kontroli jakości w inteligentnych fabrykach 

Podsumowanie

W nowoczesnych warunkach przemysłowych zapewnienie jakości produktu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania satysfakcji klienta i wydajności operacyjnej. Inteligentne kamery i systemy wizyjne oparte na uczeniu maszynowym stały się niezbędnymi narzędziami do kontroli jakości, oferując zaawansowane możliwości inspekcji, wykrywania i analizy wad produkowanych towarów.

Choć obie technologie służą wspólnemu celowi, jakim jest zapewnienie jakości, wykorzystują one różne podejścia i funkcje. Inteligentne kamery opierają się na predefiniowanych algorytmach i logice opartej na regułach przetwarzania i analizy obrazu, zapewniając prostotę i działanie w czasie rzeczywistym.

Z kolei systemy wizyjne oparte na głębokich sieciach neuronowych wykorzystują zaawansowane algorytmy do analizy i interpretacji danych wizualnych, oferując adaptacyjne możliwości uczenia się i dostosowywania do obsługi różnorodnych zadań kontroli jakości.

Nasze rozwiązania z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych mają wsparcie zaufanych partnerów: