Search

Another grant from NCBR

Article Author KSM Vision Marketing

Another KSM Vision project has been recommended for funding from the National Research and Development Center. The goal is to develop a product innovation in the form of an X-Ray system for quality control of food products. The project involves the use of image processing algorithms based on neural networks and machine learning methods, as well as a measurement system that automatically adjusts its settings when the format changes.

Kolejny projekt uzyskał rekomendację do dofinansowania z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach wsparcia z grantu planujemy sfinansować prace nad (pełną koncepcją) rentgenowskiego system kontroli jakości dla produktów spożywczych (puszki aluminiowe, saszetki, tacki).

Cele projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci systemu X-Ray do kontroli jakości produktów spożywczych. Nowość rezultatów projektu obejmować będzie:

  • Opracowanie algorytmów przetwarzania obrazu opartych na sieciach neuronowych i metodach uczenia maszynowego,
  • Układ pomiarowy automatycznie dostosowujący swoją ustawienia przy zmianie formatu.

Opracowany system umożliwia wysoki poziom detekcji ciał obcych w produktach o złożonej geometrii i o niejednorodnej absorpcji promieniowania RTG, takich jak dania „instant” (mieszanki suchych produktów), mieszanki warzywne, dania w słoikach oraz będzie posiadał cechy funkcjonalne umożliwiające automatyczne dostosowywanie do nowych lub znacząco zmienionych produktów na linii produkcyjnej.

Our R&D on the solutions with the use of neural network potential are backed by our renowned partners: